• Oil pipeline, large valve on pipes, oil and gas.

    Elementos de campo para medición e instrumentación para tuberías